Många framtida industri-jobb

I Mantena kommer det att finnas ett behov av innovativa kvalificerade arbetare och ingenjörer med olika uppgifter framöver. Läs mer på https://www.næringslivnorge.no/fremtidens-industri/mange-fremtidige-industriarbeidsplasser/