3D-skanning rekonstruksjon av komponenter forskning

Utgåtte deler til eldre tog kan være vanskelige å få tak i. Enkelte deler kan også være veldig dyre i innkjøp og noen ganger trengs ad hoc-løsninger og spesialverktøy. Da kan det lønne seg å lage erstatningsdeler eller verktøy selv. Mantena ønsker å utvikle seg på dette og har nå startet et forskningsprosjekt for rekonstruksjon («reverse engineering») av komponenter.

Nylig hadde Mantena et oppstartsmøte med samarbeidspartnerne i prosjektet. Sintef, APIteq AS, Fieldmade AS og Jernbanedirektoratet. Prosjektet heter «RevEngRail», som er kort for «3D Scanning and Reverse Engineering algorithms in the Railway Sector» og er støttet av Forskningsrådet. Mantena er prosjekteier.

– Mantena skal forbedre prosessene på dette området. Det er hensikten fra vår side med prosjektet. Vi skal lage et veikart («Roadmap»), som viser veien fra et erstatningsdelebehov og fram til en ferdig produsert og sertifisert del, sier fungerende prosjektleder Petter Lefoka.

3D-skanning rekonstruksjon av komponenter forskning

Prosjektet skal også gjennomføre og publisere en pilotstudie i et anerkjent tidsskrift, for å teste den nye prosessen blant eksperter i akademia.

Sintef skal lage algoritmer som automatiserer steg i databehandlingsprosessen fra en 3D-skanning til en CAD tegning og produksjonsgrunnlag. APIteq og Fieldmade skal lage en automatisert løsning for 3D-skanning som skal testes på Ventilloftet på Grorud. APITeq er eksperter på 3D skanning. Fieldmade er spesialister på «Addative manufacturing» og alternativ logistikkledelse. De skal hjelpe Mantena med å utvikle prosessen. Jernbanedirektoratet skal også bistå i prosjektet.

Petter Lefoka har vært prosjektleder for forprosjektet og fungerer som prosjektleder frem til Henrik Mathiesen kommer tilbake fra pappaperm. Andre som er sentrale i prosjektet hos Mantena er Daniel Stigen (Mantena Engineering), Anders Rene Gundersen (Teamleder på Ventilloftet), John-Egil Kjelsrud (Avdelingsleder på Ventilloftet) og Terje Hullstein (Teknisk sjef). Tron Ranvik har også vært sentral i oppstarten.

Les mer om forprosjektet på forskningsradet.no

Les mer om hovedprosjektet på forskningsradet.no