HMS har alltid vært et viktig område i Mantena. Nå skal HMS-arbeidet i industribedriften styrkes ytterligere.

 

Omveltningen i jernbanesektoren de siste årene har ført til nye krav til effektivitet, som igjen har gitt økt fokus på sikkerhet og vurdering av risiko. Marlene Furnes Bagley er fagansvarlig for HMS i Mantena. Hun jobber for å ta HMS-arbeidet i selskapet et hakk videre. Fokus ligger først og fremst på oppfølging av hendelser og tilhørende rapportering.

 

– I Mantena er vi flinke til å rapportere inn hendelser som allerede har skjedd, men vi kan bli enda bedre på å rapportere tilløp til hendelser og nesten-hendelser. Å styrke kulturen for rapportering og lære av feilene vi gjør, er en viktig del av dette arbeidet. Noen kan ha et litt anstrengt forhold til dette med avvik, både hva gjelder å rapportere inn selv eller å være den som mottar et avvik. Man forbinder det kanskje med noe negativt, det å gjøre en feil eller ikke være god nok. Dette må vi bort fra, tvert imot kan vi se på et avvik som en gave, sier Bagley. Hun mener at et hvert avvik er en gyllen anledning til å oppdage det hun kaller «blindsoner», lære noe nytt og stadig forbedre seg.

 

Kontinuerlig forbedring

Å jobbe godt med HMS krever konstant fokus. Det som var bra nok HMS-arbeid for ti år siden holder ikke nødvendigvis mål i dag. Dette har Bagley og kollegene tatt konsekvensene av.

 

– Nøkkelen til godt HMS-arbeid ligger i kontinuerlig forbedring. Som en lærende organisasjon skal vi derfor jobbe for å bli stadig bedre og hele tiden dele erfaringer. Det som skjer på et verksted må deles med våre andre verksteder slik at samme type hendelse ikke skjer igjen. Vi må hele tiden analysere og finne de bakenforliggende årsakene til hvorfor det gikk galt, og hva vi kan gjøre annerledes for å hindre at en hendelse skjer på ny. Denne tankegangen må sitte i mindsettet i hele organisasjonen.

 

Bygging av HMS-kultur

For Bagley og hennes kolleger handler fokuset på rapportering og kontinuerlig forbedring om å bygge kultur.

 

– For oss er det ingenting som er viktigere enn sikkerhet og at våre medarbeidere kommer hele hjem, hver eneste dag. Da kan vi ikke være redde for å ta i det som ikke gikk som tenkt, som nesten-hendelser og tilløp til hendelser. Risikovurderinger og rapportering for avvik må sitte i ryggmargen til hver enkelt medarbeider. Vårt fokus på HMS framover handler om å bygge og forsterke hele HMS-kulturen i organisasjonen fra topp til tå.