Kreativ problemløsning og tverrfaglig samarbeid løste korona-utfordring med kalibrering av bremseprøveapparat.

 

Situasjonen med korona har bydd på ulike utfordringer i samfunnet det siste året. Da bremseprøveapparat-produsenten ikke kunne sende nødvendig teknisk assistanse over landegrensene på grunn av smittefaren, måtte det tenkes nytt på tvers av ulike avdelinger i Mantena.

 

Det hele startet med at bremseprøveapparatet ToruPro var gått ut av kalibreringsintervallet og at det ikke var noen mulighet for å gjennomføre nødvendig kalibrering på godsvognavdelingen på Grorud. Utfordringen var å få godkjent apparatet uten å sende det ut av huset og uten å stoppe produksjonen.

 

Planer om permanent system

I spissen for det spesielle prosjektet stod fagarbeider og gruppeleder Erling Flage fra godsvognavdelingen. For å løse saken måtte han konstruere og sveise sammen et helt nytt verktøy som gjorde det mulig å teste apparatet på verkstedet. Foreløpig er det bare apparatet på Grorud som har blitt kalibrert på denne måten, men planen videre er å få et permanent system på plass for kalibrering av alle ToruPro apparater i Mantena, uten at kalibreringsansvarlig fra produsenten trenger å komme til verkstedet.

 

Ulike avdelinger involvert

Flage skryter av det tverrfaglige samarbeidet i Mantena.

 

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi i Mantena tenker nytt og løser saker på spennende måter med tverrfaglig samarbeid. Vi kan aldri fire på sikkerhetskrav uansett hvilke utfordringer som skulle dukke opp. I dette prosjektet samarbeidet vi på godsvognavdelingen med blant annet Petter Lefoka fra teknisk avdeling og Einar Johnsrud fra ventilloftet, sier Flage.