Kontraktene mellom Mantena og SJ avsluttes fordi Mantena ikke har hatt kommersielle vilkår til å kunne skape lønnsomhet i kontraktene.

 

Planen er at kunden overtar berørte ansatte og leverer vedlikeholdet i egen regi innen utgangen av 2021.

 

Kontraktsavslutningen innebærer videreutvikling av kunderelasjonen i andre store vedlikeholdskontrakter, og dermed bidra til konsernets strategi om lønnsom vekst i Norden.