Vedlikeholdsleverandøren Mantena med støtte fra Forskningsrådet til viktig digitaliseringsprosjekt.

 

Mantena har et sterkt fokus på innovasjon for å kunne levere moderne vedlikeholdstjenester tilpasset den nye jernbanesektoren. Nå har selskapet fått støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt hvor de ser nærmere på 3D-skanning og digital tvilling av rullende materiell og komponenter.

 

Det aktuelle prosjektet er ett av tre pågående forskningsprosjekter Mantena for tiden kjører med SINTEF Digital. I første omgang er det bevilget støtte til et forprosjekt som handler om at man skal se inn i bruk av bilder, 3D-laserskanning og 3D-kamerateknologi til å blant annet bygge opp et bibliotek med 3D-beskrivelser av komponenter og sammensetninger av 3D-komponenter til systemer og kjøretøy.

Petter Lefoka / Tron Ranvik

Mange fordeler

Prosjekteier Tron Ranvik forteller at satsing på 3D-skanning er hensiktsmessig av mange årsaker, og at re-engineering er et viktig område i dette.

 

– En vanlig utfordring for oss er at tilgangen på deler til eldre materiell kan være liten eller ikke-eksisterende, eller at ledetider er veldig lange. Kanskje finnes ikke produsenten av originaldelen lenger og det blir dermed kostbart å sette i gang ny produksjon av deler. En annen utfordring kan være mangelfullt tegnings- og vedlikeholdsunderlag fordi togene er modifisert i forhold til da de var nye. Med 3D-skanning kan vi skape digitale modeller av komponenter og deler, som gjør at vi blant annet kan lage nye produksjonstegninger og vedlikeholdsinstruksjoner.

 

Digital tvilling

Et annet viktig mål med forprosjektet er å undersøke muligheten for å produsere erstatningsdeler ut fra digitale tvillinger. Digital tvilling er et mye brukt begrep i industrien når det kommer til digitaliseringsprosesser. Enkelt forklart handler dette om en virtuell kopi av noe fysisk som blant annet kan bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon gjennom å lage bedre produkter.

 

Prosjektleder Petter Lefoka mener det er viktig å finne en funksjonell løsning for å implementere digital tvilling på en god måte i vedlikeholdsarbeidet i Mantena. – Vi ønsker å ha komponentene våre digitalt tilgjengelig i et oversiktlig og enkelt system som fagarbeidere og folk i andre sentrale roller har tilgang til. En eventuell videreføring av prosjektet vil ha som mål å definere en funksjonell løsning for digitale tvillinger, sier Lefoka.

 

Håper på videreføring

Nå håper Ranvik og Lefoka på en videreføring av prosjektet. Det samme gjør Vibeke Skytt, seniorforsker i SINTEF Digital. – Dette er et prosjekt som er teknologisk og forskningsmessig interessant samtidig som det har en praktisk anvendelse, sier Skytt.