Mantena har som mål å bli Nordens mest kundeorienterte og nytenkende leverandør av vedlikeholdstjenester for togmateriell. Fokus i virksomheten ligger nå på kompetansebygging og kontinuerlig forbedring.

Alle som har jobbet med strategiske prosesser vet at det er lett å sette seg hårete mål, men de vet også at det kreves mer enn store ord for at det skal bli en realitet. I Mantena er arbeidet med å bli den mest kundeorienterte og nytenkende leverandøren i full gang. Selskapet har igangsatt to strategiske programmer som til sammen skal sikre at målsettingen blir nådd. Ett av disse programmene er Operational Excellence Program (OEP).

Kulturbygging

OEP er et strategisk program utviklet for å hjelpe organisasjoner med å utvikle og implementere gode driftsprosesser. Fungerende administrerende direktør, Vidar Leirvik, sier at OEP for Mantena i det store perspektivet handler om å bygge kultur.

– Vi ønsker å skape en kultur i hele selskapet hvor vi har fokus på kontinuerlig forbedring. Da trenger vi en base av kunnskap, prinsipper og holdninger vi kan samle oss om. Programmer som OEP hjelper oss å systematisere arbeidet og gjør det lettere å jobbe målrettet med effektivisering og flyt i våre interne arbeidsprosesser. Dette er helt avgjørende om vi skal klare å ta virksomheten til et nytt nivå og nå målene vi har satt oss.

Påfyll av kompetanse

Selv om vi er inne i andre bølge av korona og arbeidshverdagen fortsatt foregår på hjemmekontor og Teams for mange, pågår det interne forbedringsarbeidet i Mantena for fullt. Denne høsten brukes til påfyll av kompetanse hos lederne.

– Vårt mål om å bli ledende i å tenke nytt og være kundeorientert krever målbevisst jobbing over tid. Det fine med OEP er at det er en såkalt train the trainer-tilnærming der deltakerne i programmet skal lære opp hverandre. Konsernledelsen gjennomførte første del av OEP våren 2020 og lærer nå opp øvrige ledere i Mantena før de ulike lederne skal lære opp sine ansatte til våren 2021 igjen. Så langt har vi bare gode erfaringer med dette og gleder oss til fortsettelsen, sier Leirvik.