lærlinger

God og tett oppfølging. Dét er nøkkelen til å forme fremtidens arbeidskraft – lærlingene. 

– Mantena er en attraktiv opplæringsbedrift, fordi lærlingene får muligheten til varierte arbeidsoppgaver. De er innom flere ulike avdelinger i løpet av læretiden og må lære seg å samarbeide med ulike mennesker. Mantena har lang erfaring med lærlinger, dette gjør at de er flinke til å ta vare på dem og gi god oppfølging.

Disse ordene kommer fra Nikolai Johansen ved Opplæringskontoret for mekaniske fag, som følger opp lærlingene ved Mantenas verksted på Grorud.

Får bred erfaring

HR Business Partner i Mantena, Elisabeth Grebstad Rødseth, forteller at det å jobbe med jernbane ikke er så godt kjent for unge mennesker, men at det er nettopp gjennom samarbeid med de ulike opplæringskontorene og skolene at dette kan endres.  

– Lærlinger i Mantena får bred erfaring innen komponentvedlikehold. Her er det både hjul, boggi, godsvogner, ventiler og mange andre spennende oppgaver å prøve seg på. De ulike avdelingene har en god kultur for å involvere lærlingene i alt som foregår på avdelingen. Når du har hatt læretiden din i Mantena, har du derfor med deg en god referanse uansett hvor veien går videre, sier HR-rådgiveren.

Hun forteller at de jobber hardt for å gjøre Mantena kjent som lærebedrift. Blant annet forsøker de hele tiden å være tett på skolene og opplæringskontorene, for å informere om yrkesmulighetene.

Gode resultater

– Vi er så heldige at vi har mange dyktige kommende fagarbeidere med stor interesse for faget, sier Grebstad Rødseth. «Beviset» er at flere av lærlingene består fagprøven med karakteren «Meget godt bestått», det vanlige er «Bestått».

– Jeg tror de gode resultatene skyldes at vi er genuint interessert i at lærlingene våre skal gjøre det best mulig, og at vi tar på alvor det å lære opp noen. Fordi vi ser for oss at lærlingen skal være hos oss også etter læretiden, blir tiden her ekstra viktig, sier Grebstad Rødseth og legger til:

– Å få inn lærlinger er viktig fordi vi får inn nye impulser. Vi ser at våre mer rutinerte medarbeidere setter pris på få muligheten til å føre kompetansen videre. Det sitter i veggene å være nysgjerrig på ny kunnskap og å være med på å forme de unge slik at de blir stolte av å jobbe for Mantena.