Espen Sare

Selskapets nye kommunikasjonsansvarlige er Espen Sare.

«Vi var på jakt etter en leder med kommunikasjonsfaglig bredde, politisk innsikt og forståelse for økosystemet Mantena opererer innenfor.»

Ansettelsen er i tråd med selskapets strategi om synlighet og merkevarebygging fremover.
– Vi var på jakt etter en leder med kommunikasjonsfaglig bredde, politisk innsikt og forståelse for økosystemet Mantena opererer innenfor. Espen har den bredden vi søkte, og vi er veldig glade for å få han med på laget, sier direktør for Strategi- og programmer i Mantena – Silje Holestøl.

Espen Sare kommer fra stillingen som seniorrådgiver i eiendomsselskapet Entra. Han har i senere tid jobbet med ulike oppdrag som konsulent. Nå blir han del av Mantenas styrking innen strategi og forretningsutvikling.

Kampen om hodene

– Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten til å gå inn i et så spennende selskap som Mantena. De er godt kjent internt i sektoren, men kanskje ikke så mye utenfor. Det vil jeg være med på å endre. Samtidig er det veldig stas å få være med på starten av noe helt nytt, sier Espen Sare.

Etter at jernbanereformen ble vedtatt av Stortinget i 2017 har sektoren fått sterk konkurranse på de fleste områder. Reformen åpnet for konkurranse om å få drive vedlikehold av tog og infrastruktur, og om avtaler til å drive persontrafikk for tog i Norge. Det har også skjerpet konkurransen om de dyktigste hodene.

– Vi har et sterkt behov for å tiltrekke oss høy faglig kompetanse fremover. Gjennom god kommunikasjon og kunnskapsdeling skal vi fortelle markedet hvorfor Mantena er et attraktivt selskap. Da trenger vi en erfaren og stødig fagperson innen merkevarebygging, medie- og samfunnskontakt som kan omforme alt det spennende vi driver med til innhold som kan deles med omverdenen, sier Holestøl.

Strategi, utvikling og vekst

– Mantena har en klar ambisjon om vekst i Norden og å kunne konkurrere med utenlandske aktører som har etablert seg i kjølvannet av reformen. Vi har også tydelige mål for klima og bærekraft, og optimalisering av vedlikehold. Dette henger tett sammen. For å lykkes må vi ha fornøyde kunder og være den mest nytenkende totalleverandøren av vedlikeholdstjenester, sier Holestøl.
Mantenas tydelige utviklingsmål kombinert med sterk leveranse- og sikkerhetskultur blir viktig i kompetansejakten fremover, mener Sare.
Sare kjenner bransjen godt etter fire år som rådgiver og kommunikasjonsleder i Bane NOR. Han har bred bakgrunn fra både kommune, stat og privat næringsliv. Med lang fartstid bak seg i politikken og mediebakgrunn, stiller han med en bredde som treffer Mantena og deres satsing fremover.

– I likhet med journalister er jo kommunikatører en utskjelt gruppe. Men merkevare, beredskap, medie, myndighets- og samfunnskontakt er et fag og en kompetanse. Dette blir veldig spennende å jobbe med fremover og nå gleder jeg meg til å bli en del av det dyktige laget i Mantena, sier Espen Sare.

Espen Sare starter i Mantena i januar 2023 og går inn i Strategi og programmer-teamet der han rapporterer til direktør for Strategi og programmer, Silje Holestøl.