Fornøyde lærlinger sikrer rekrutteringen i Mantena.

 

Med rundt tusen ansatte er Mantena en av landets store industriaktører. Selskapet har vært ledende innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy i årevis og har mengder av tung, spesialisert industrikompetanse i veggene. Landet vårt trenger flere fagarbeidere i fremtiden, men for å sikre rekruttering og unngå mangel på læreplasser er man helt avhengig av bedrifter som tør å satse på ny og frisk arbeidskraft.

 

Inntak av lærlinger har lenge vært en viktig del av hvordan Mantena har rekruttert nye medarbeidere. Denne høsten er det totalt 21 lærlinger i selskapet, blant disse er førsteårslærling Helene Skaalerud og andreårslærling Julia Wagner. De to lærlingene er svært fornøyde med læretiden så langt og skryter av både arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene de får prøvd seg på.

Julie Wagner (venstre) og Helene Skaalerud

Varierte arbeidsoppgaver

– Det jeg liker best med arbeidsplassen er nok at det er så godt miljø . Jeg liker også at vi som lærlinger bytter avdelinger slik at vi hele tiden får varierte arbeidsoppgaver og får vært innom nesten alt de gjør i bedriften. Siden jeg startet har jeg blant annet vært med på mye revisjon og testing av forskjellige togkomponenter, både batterier, bremsestell, motor og kompressor, sier Helene.

 

Også Julia nevner den store variasjonen i arbeidsoppgavene når hun blir spurt om hva hun liker best ved å være lærling i Mantena. – At oppgavene er så varierte gjør at vi får nye utfordringer hele tiden og at ting ikke blir så kjedelig. Eksempler på arbeidsoppgaver jeg har fått prøvd meg på er å sette sammen en boggi, vedlikehold på et lokomotiv og å skru motorer. Jeg må også si at kollegaene mine er noe som er veldig bra med å være her, smiler Julia.

 

En viktig del av samfunnsansvaret

HR-direktør Tone Sande forteller at satsingen på lærlinger er en sentral del av hvordan selskapet tenker rundt rekruttering.

 

– For oss er det å satse på lærlinger en naturlig del av vårt samfunnsansvar og vår rekrutteringspolitikk. At vi har en bevisst satsing på dette hjelper oss å få mer kompetente medarbeidere i tillegg til at det sikrer at fagkompetansen utvikles i takt med behovet i bransjen. Hos oss skal lærlingene møte en trygg og utviklende arbeidsplass med mange spennende oppgaver og gode muligheter for utvikling. Vi skal fortsette å ønske nye lærlinger velkommen og gi dem sjansen.

 

Vil du vite mer?

Les mer om lærlinger i Mantena her

 

Fakta lærlinger i Mantena
Antall lærlinger: 21
Mantena tar inn lærlinger i følgende fag:

 

  • Togelektriker
  • Automasjon
  • Industrimontør
  • CNC-maskinoperatør
  • Industrimekaniker
  • Logistikkfaget
  • Overflatebehandling