Mantenas interna tiltaksteam og andre iverksatte tiltak

I denne artikkelen får du informasjon om Mantenas håndtering av situasjonen vi står oppe i.

I møte med koronaviruset er det utfordrende tider for hele verdenssamfunnet. Hverdagen er snudd på hodet og situasjonen endrer seg fra dag til dag og time til time.

I tiden vi er inne i må vi ta vare på hverandre. Vi har alle et ansvar for å hindre spredning og smitte. I Mantena tar vi situasjonen på alvor og gjør alt vi kan for å passe på våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

I situasjonen er Mantena opptatt av å ta samfunnsansvar gjennom opprettholdelse av våre leveranser. For at vi skal tilby leveranser av høy kvalitet også i denne spesielle tiden har vi gjort en rekke tiltak.

 

Internt tiltaksteam
Et av disse tiltakene er etableringen av et internt tiltaksteam for å sikre at våre tiltak er samordnet og helhetlige. Dette har vi gjort for at vi skal være best mulig forberedt på ulike scenarier og kan koordinere tiltak knyttet til eventuelle konsekvenser i produksjonen på best mulig måte.

Produksjon og underleveranser
Vår kontinuitetsplanlegging har som mål å opprettholde produksjonen og inneholder blant annet planer for uvanlig høyt fravær. Når det gjelder våre underleveranser, har vi særlig fokus på dette. Vi har blitt varslet om enkelte forstyrrelser i leveranser fra utlandet. Kunder som blir berørt av dette blir løpende orientert.

 Tiltak på lokasjoner
Vi har iverksatt flere tiltak ved våre lokasjoner, blant annet:

  • Økt fokus på hoste- og håndhygiene
  • Begrensning i fysisk kontakt, tilpasning av arbeidstid og endrede turnuser
  • Bruk av plastikkhansker i produksjonen ved behov
  • Renhold
  • Reiserestriksjoner
  • Begrensning av besøk
  • Hjemmekontor for de det gjelder
  • Økt bruk av digitale løsninger

 

Stå på-vilje
Det er krevende når man ikke kan forutse alle konsekvenser og effekter. Vi opplever likevel at våre medarbeidere er fulle av stå på-vilje og føler oss trygge på at vi som selskap skal komme oss gjennom denne situasjonen på en god måte. Derfor sier vi takk til alle våre medarbeidere og lover at vi skal stå på videre for å levere så godt som bare mulig.