Mantena benytter seg av en kontraktsfestet termineringsrett i avtalen med GoAhead om vedlikehold av togene i Trafikkpakke 1.

Sammen med GoAhead har Mantena brukt vinteren på å evaluere kontrakten, slik avtalen fra 2019 legger opp til. Dessverre er det slik at rammebetingelsene i Trafikkpakke 1 ikke gjør det økonomisk bærekraftig og forsvarlig å fortsette.

Systemfeil og slitasje på hjul
Det er en kjent sak at infrastrukturen på Sørlandsbanen er dårlig mange steder. Det som er mindre kjent er at man ifm. innføring av trafikkpakker sluttet å turnere togmateriellet mellom ulike strekninger. Det vil si at de samme togene kjører på den samme strekningen, hver dag. Konsekvensen av dette er en ekstrem slitasje på hjul, og et påfølgende vedlikeholdsbehov som er svært mye større enn det anbudsunderlaget og historikken tilsa.

I tillegg sluttet man å smøre skinnegangen på Sørlandsbanen i 2020, dvs. etter oppstarten av trafikkpakken. Dette har forsterket slitasjen på hjul ytterligere.

Samtidig er det også slik at en av togtypene i Trafikkpakke 1, type 73, har systemfeil som igjen forsterkes av den krevende infrastrukturen og bortfall av turnering av materiell. Til sammen gir dette store merkostnader for vedlikeholder i form av delekostnader og arbeidstid. Mantena har selv måttet bære denne merkostnaden.

12 måneders oppsigelsestid
Avtalen har 12 måneders oppsigelsestid og Mantena vil selvsagt stå ut oppsigelsestiden og fortsette innsatsen for Sørlandsbanen ut mai 2025.