Mantena har utviklet en ny applikasjon som kan forutsi når det er på tide med vedlikehold av hjulene. Det gir bedre oversikt – og kan spare både tid og penger.  

Toghjulenes tilstand er viktig for både sikkerhet, kjøreegenskaper og komfort. Derfor skal de være innenfor visse grenseverdier for å ha lov til å kjøre på norske skinner – noe Mantena måler når togene er inne til jevnlig vedlikehold.   
   
Kan gi bedre anbefalinger    
Overstiges grenseverdiene, får togene kjøreforbud. Det kan innimellom komme overraskende på, dersom slitasjeutviklingen har gått raskere enn antatt. Det gjør at driften blir forstyrret av tidkrevende hjulvedlikehold som ikke er planlagt.    

Derfor har Mantena utviklet et nytt, digitalt verktøy.   

   
– Vi har ønsket å lage et hjelpemiddel for å forutsi når grenseverdiene nærmer seg, slik at vi kan fange det opp før det går for langt – og planlegge vedlikehold i god tid, forteller Torstein Aalen, mekanisk ingeniør i Mantena.    
    

Sammen med blant andre kollega Katrin Hasund, har de utviklet et analyseverktøy som sammenstiller data fra hjulmålingene, og presenterer dem i en nyttig applikasjon. Slik kan Mantenas planleggere få god oversikt over hvilke togsett og hjul som nærmer seg grenseverdiene, og på den måten unngå overraskelser.    

Det nyttige analyseverktøyet gir både historikk, status og prognoser for tilstandsutviklingen.      

– Kunden er opptatt av mest mulig forutsigbarhet i driften, noe dette hjelper oss med, fastslår Hasund.  

Skal utvide bruksområdet
Verktøyet er også nyttig for å lage prognoser for hvor mange hjulskiver som trengs å bestilles fra produsenten.   

   
– Det er svært lang leveringstid på mye av varer nå, og da er et slikt verktøy ekstra viktig. Når vi kan gjøre mer nøyaktige bestillinger, reduserer det behovet for lagerplass og vi binder mindre kapital i varelageret vårt, påpeker Aalen.    

Nå jobber Mantena med å utvide applikasjonen til også å gjelde for bremseskiver, basert på samme prinsipper.   

   
– Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte data på en måte som gir stor verdi både for oss og kunden, poengterer ingeniøren.