Mantena
har utviklet og montert bokser med temperatursensorer på batteripakkene i Norske togs Type 93. Det hindrer overoppheting – og gir dermed sikrere drift og bedre punktlighet.

Togene av type 93 har hatt utfordringer med varmgang i batteripakkene, noe togeier Norske tog sammen med blant andre Mantena har tatt tak i og funnet flere gode løsninger på. 

Batterier som blir overopphetede, kan forstyrre togdriften, gi forsinkelser og i verste fall være brannfarlige. Å hindre dette har derfor vært høyt prioritert – og gir verdi både for passasjerene, togoperatøren og togeier.  

Varsling og sikring   
Hos Mantena på Marienborg i Trondheim har de utviklet en PLS (programmerbar logisk styring) – en boks som plasseres ved hver batteripakke, i begge ender av togsettene. Boksen er utstyrt med temperatursensorer som varsler dersom batteriene blir for varme, eller er utenfor definerte grenseverdier. I tillegg har den sikringer som kobler ut det aktuelle batteriet dersom det blir overopphetet.   

   Mens temperaturen tidligere er blitt målt på én av tre batteripakker, har nå samtlige fått temperaturovervåking. Blir temperaturen for høy, går det ut et SMS-varsel, forteller Vegar Røe, vedlikeholdsingeniør i Mantena.   
 

Han er sammen med kollega Torgrim Gjelsvik ansvarlig for utviklingen og installeringen av PLS-boksene på de 15 togene. Type 93 går i trafikk for SJ på Raumabanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.  

Vi har også justert ned ladespenningen, og unngår i større grad at batteriene blir totalutladet –som også er en risikofaktor for varmgang, forteller Torgrim Gjelsvik.   

I tillegg til arbeidet som pågår på Marienborg, har Norske tog gjennomført en større gjennomgang av tilstanden og vedlikeholdsprogrammet for batteriene og ladekretsene, samt en verifikasjon av betingelsene som batteriene opererer under. Dette arbeidet ble også utført i samarbeid med Mantena ved deres verksted på Hamar.  

Vil det beste for togene   
Håkon Ellingsen, prosjektleder i Norske tog, er fornøyd med arbeidet som Mantena har gjort og er i gang med.  

Mantenas folk i Trondheim og Hamar er hyggelige å samarbeide med, og de vil virkelig det beste for togene. Nå har vi fått på plass flere veldig bra tiltak som vil bidra til å minimere varmgang, og som bør gi mer stabil drift, sier Ellingsen.    

Også Luca Cuppari, teknisk direktør i Norske tog, roser oppgraderingen.  

Vi opplever et positivt samarbeid med Mantena. Denne modifikasjonen på type 93, som inneholder flere forbedringer av batterisystemet, er et godt eksempel på det, sier Cuppari. 
 

Han legger til at de for tiden er i dialog med Mantena om tiltak som skal forbedre punktligheten.   

– Det pågår også en diskusjon om revisjoner av diesel-lokomotiver som vi håper å få avklart i løpet av kort tid. Vi jobber sammen for å finne en felles vei framover.    

Imponert over løsningen
Erik Suul Comerford, ansvarlig for materielloppfølging i SJ Norge, er imponert over løsningen Mantena har prosjektert for type 93.  
 

– Mantena har utarbeidet en fremtidsrettet løsning som kommuniserer med et eldre eksisterende system i toget. Med denne løsningen implementert på alle 93-sett, vil man se forbedringer på flere områder. For reisende vil dette bety en forbedring av tilgjengelighet og punktlighet.