Års- og bærekraftsrapporten for 2023 er den første av sitt slag for Mantena og gir innsikt i Mantenas triple bunnlinje. I tillegg er rapporten heldigital.

– Vi er svært stolte av å lansere vår første heldigitale års- og bærekraftsrapport. Det ligger et betydelig arbeid bak som har gitt oss et mer helhetlig perspektiv på hvordan vi som vedlikeholder og kompetansehus påvirker og kan påvirke både økonomisk, sosialt og miljømessig, sier Silje Holestøl, direktør for strategi og bærekraft.

Det nye bærekraftsdirektivet (CSRD) vil først bli gjeldende for Mantena for regnskapsåret 2025, men selskapet har valgt å utarbeide en rapport iht. de nye kravene allerede for året 2023.

– Som et statlig eid selskap ønsker vi å gå foran som et godt eksempel og følge eiers oppfordring om å bidra til å akselerere det grønne skiftet. Samtidig har vi satt en ny strategisk retning for selskapet med et helhetlig perspektiv på bærekraft. Da ble det naturlig for oss og i større grad inkludere de sosiale og miljømessige forholdene i vår rapportering, sier Holestøl.

Ny kapital
Kalenderen bikker snart sommerferie 2024, et unormalt sent tidspunkt for Mantena å rapportere årsresultater for 2023. Årsaken til at årets rapportering har drøyd er den økonomiske situasjonen selskapet er i, og eiers innstilling om ny egenkapital i revidert nasjonalbudsjett som ble godkjent fredag 21. juni.

– Vi setter stor pris på tilliten eier viser oss, og er bevisste eiernes forventninger om å komme raskere til lønnsom drift, sier Arne Roland, administrerende direktør.

Mantena tar grep
Mantena har allerede tatt grep for å levere på eiers forventning til lønnsomhet. Tidligere i år hevet vi kontrakten med Alstom pga. manglende betaling for utført arbeid, og vi har benyttet oss av den kontraktsfestede retten til å si opp avtalen med GoAhead om vedlikehold av togene i trafikkpakke 1 Sør.

–  Det var ikke økonomisk bærekraftig for Mantena å fortsette i disse kontraktene. Det negative økonomiske resultatet i 2023 gir et tydelig bilde av dette. Det som ikke kommer like tydelig frem i årets resultatregnskap er at den underliggende driften i Mantena utvikler seg positivt, sier Roland.

Den triple bunnlinje
I tillegg til et tydelig lønnsomhetsmål, har selskapet satt seg ambisiøse mål knyttet til både sosiale og miljømessige forhold. Målene er fordelt på seks ulike områder: klima- og miljøavtrykk, sirkulære løsninger, helse og sikkerhet, mangfold og inkludering, ansvarlig leverandørkjede og selskapsstyring.

– I Mantena går vi på jobb hver dag, hele døgnet, året rundt for å holde togene i Norden på skinner. Dette er et samfunnsoppdrag vi er stolte over og som vi skal gjøre på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig, sier Holestøl.

Se hele rapporten her.