Programvaren IBM Maximo gir full oversikt over Mantenas vedlikeholdsarbeid. Nå forlenges lisensen med fem nye år – noe som gir enda flere muligheter.  

Mantena har i mange år brukt IT-systemet IBM Maximo for å ha kontroll og oversikt over arbeidet i virksomheten. Systemet favner alt av Mantenas vedlikeholdsarbeid, inkludert støtteprosesser som lagerstyring, innkjøp og fakturering, og bidrar til at arbeidet gjøres til riktig tid og av folk med riktig kompetanse.

Systemet utveksler også informasjon med driftsoperatørene, slik at togene kan holdes på skinner.

Det er IBM som står bak systemet, mens EY SKYE er Mantenas Maximo-konsulenter, som IBMs forretningspartnere. 

Skal utforske mulighetene
Nå forlenger Mantena Maximo-lisensen med fem nye år, og inngår samtidig et enda tettere samarbeid med IBM. 

– Et tettere samarbeid med IBM vil gi oss nødvendig forståelse for hvilke muligheter som finnes i Maximo, slik at vi kan ta bedre beslutninger om fremtidig teknologi og utvikling, sier Ramnath Falch Ambathy, direktør for Mantena Technology.

Monica Bjelland, systemeier for Maximo i Mantena, poengterer at den fornyede Maximo-lisensen gir et langsiktig perspektiv på Mantenas forbedrings- og utviklingsarbeid. 

– Det er viktig for Mantena å forbedre bruken av Maximo i eksisterende prosesser, og ta i bruk ny funksjonalitet der det kan støtte Mantenas strategi.

Bidrar til smartere vedlikeholdsarbeid
Mantena satser stort på teknologi og digitalisering framover, noe som er viktig for å utvikle tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold – og for å tilby rådgivning- og teknologitjenester innen vedlikeholdsutvikling.

Maximo kan være et godt verktøy for å oppnå dette. IBM skal støtte oss med å utnytte Maximo for Mantenas beste, slik at vi styrker oss som vedlikeholdsleverandør, sier Ambathy.

Det ser Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge, fram til.  

– Vi er stolte over å støtte Mantena når de fortsetter å implementere ny teknologi for å levere moderne vedlikeholdstjenester til jernbanesektoren. Nå ser vi frem til et enda tettere samarbeid, når Mantena digitaliserer virksomheten sin ytterligere med vår IBM Maximo for å optimalisere ytelsen og drive prediktivt vedlikehold, sier Merckoll.