Arne Roland har erfaring fra Aker og CHC Helicopter og har det siste året vært styremedlem i Mantena. Foto: Skjalg Bøhmer Vold. Mantena

Arne Roland (57) er ny administrerende direktør i Mantena. Han erstatter John Arne Ulvan som har ledet selskapet siden 2021.

Arne Roland har sterk industrierfaring fra Aker og CHC Helicopter, og har tidligere ledet omstillingsarbeid i en rekke ulike bedrifter. Det siste året har Roland vært styremedlem i Mantena.

– Mantena skal bli sterkere i møte med internasjonal konkurranse. Selskapet leverer allerede tjenester som faglig sett er i verdensklasse. Nå er det avgjørende å sikre bedre lønnsomhet og å styrke konkurransekraften. Arne Roland har den kompetansen som er nødvendig i de endringene som Mantena nå skal gjennom. Det er en fordel at han kjenner selskapet, utfordringene og mulighetene det står ovenfor godt, sier styreleder i Mantena, Kari Broberg.

Sterkt fagmiljø
Roland går umiddelbart inn som interim leder i Mantena, og trer samtidig ut av styret.

– Det har vært gjort mye godt, systematisk forbedringsarbeid i Mantena de siste årene. Vi har dyktige medarbeidere, et sterkt fagmiljø og leverer vedlikehold av høy kvalitet. Jeg vil nå samarbeide tett med styret, tillitsvalgte og medarbeidere for å bygge videre på det gode fagmiljøet og den sterke kulturen i selskapet. Det ser jeg frem til å gå i gang med, sier Arne Roland.

Takker Ulvan
John Arne Ulvan fratrer sin rolle, men vil stå til disposisjon for styret og selskapet i en periode fremover.

– Styret takker John Arne Ulvan for samarbeidet og for arbeidet han har lagt ned for Mantena. Han har blant annet etablert en ny og sterk ledergruppe, og under hans ledelse er det gjennomført vesentlige forbedringer i selskapet, spesielt bør arbeidet med synlighet nevnes, sier Broberg.

– Det har vært en glede å få lede Mantena de siste årene. Jeg er stolt av alt vi har fått til sammen. Jeg er nå på vei til nye oppgaver, og ønsker selskapet og alle medarbeidere lykke til i den neste fasen, sier John Arne Ulvan.