Mantena har vunnet ny kontrakt med Öresundståg. Dermed fortsetter Mantena å vedlikeholde togene som går i trafikk mellom Sør-Sverige og Danmark.

– Dette er en av de største vedlikeholdskontraktene i Norden. Vi takker for tilliten og lover fortsatt hardt arbeid med vedlikehold av togene fra det moderne anlegget i Hässleholm, sier Jon Arne Ulvan, som er administrerende direktør i Mantena.

– Vi er dedikerte til det nordiske markedet og er klare til å satse videre når nye anbud skal utlyses. Vi oppfatter denne kontrakten til å være en tillitserklæring til det forbedringsarbeidet og utviklingsarbeidet vi gjør og det inspirerer til å fortsette, sier Jon Arne Ulvan.

Fornøyde

– Vi er fornøyde med å ha avtalen med Mantena på plass. De har vist tydelig forståelse for det som kreves for å vedlikeholde Øresund-togene og nå får vi muligheten til å utvikle oss sammen i det moderne verkstedet i Hässleholm, sier Jarl Samuelsson, virksomhetsansvarlig Öresundståg.

Om Öresundståg

Öresundståg er et offentlig trafikkselskap med ansvaret for den viktige togtrafikken mellom byene i Sør-Sverige og Danmark over Øresund-forbindelsen, med over 6 millioner reisende. Godt og jevnlig vedlikehold av togsettene er avgjørende for et godt og forutsigbart togtilbud med velfungerende tog. Vedlikeholdet av Öresundståg foregår på Nordens største og mest moderne togverksted i Hässleholm i Skåne. Anlegget er finansiert og eid av Öresundståg. Mantena har hatt ansvaret for vedlikeholdet siden oppstarten i 13. desember 2020 og har nå fått fornyet tillit.

Om Mantena

Mantena vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy, komponenter og skinnegående anleggsmaskiner for en rekke jernbaneselskaper i Norge og Sverige. Mantena utfører også termisk sprøyting av metaller.

Mantena er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet ble i 2002 skilt ut fra NSB som eget aksjeselskap.

Pressekontakt Mantena: Thor Erik Skarpen, +47 916 55 144 / thor.erik.skarpen@mantena.org