Direktør for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i Mantena Roy Sannerhaugen

Våre vedlikeholdstjenester utvikler seg stadig. Kjøring av tog er en vesentlig del av vår totale vedlikeholdsleveranse.

Mantena ble i 2020 tildelt lisens- og sikkerhetssertifikat A og B, for kjøring av tog uten passasjerer og gods på det nasjonale jernbanenettet i Norge.

Bedre totalleveranse

Mantena gjennomførte den første selvstendige kjøreturen på nasjonalt jernbanenett i Norge i januar 2021. Dette skjedde etter utført arbeid på et Itino-togsett, eid av Transitio i Sverige.

Togsettet ble levert av Mantena på grensestasjonen i Charlottenberg, og derfra ble det tatt med et nytt tilsvarende togsett tilbake til Grorud for planlagt arbeid.

Roy Sannerhaugen er direktør for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i Mantena. Han forteller at oppstarten med kjøring av tog representerer et viktig skritt i utviklingen av den totale vedlikeholdsleveransen.

– At vi kan kjøre tog, betyr at vi kan levere et mer helhetlig produkt til kundene og at vi sammen med jernbaneforetakene kan ha en mer integrert tilbringertjeneste. For et jernbaneforetak er det mye togkjøring som ikke er kommersiell. Dette kan være kjøring til og fra verksteder, posisjonskjøring for å få tog på rett sted og prøvekjøring etter utført vedlikehold og reparasjoner. Denne type togkjøring ønsker Mantena å tilby kundene som en del av vedlikeholdsleveransen.

Vil utvide tjenesten

Sannerhaugen sier at Mantena jobber med å utvide togkjøringstjenesten for kunder som ser at det kan være en fordel at en vedlikeholder utfører tilbringertjenester.

– Per i dag er en vesentlig andel av vår leveranse rettet inn mot oppgraderinger, lakkering og skadeutbedring, altså at togene skal til verkstedene og stå der over en periode. Når vi jobber med slike tilbud, prøver vi også å tilby en mer helhetlig tjeneste som også innebefatter tilbringertjenesten. Et annet eksempel er at vi ønsker å utvide tjenesten til at vi leverer togene i plattform etter utført vedlikehold og at jernbaneforetakene overtar der, sier Sannerhaugen.