SJ Norge og Mantena har i dag signert en kontrakt for totalleveranse av togvedlikehold for Trafikkpakke 2 Nord. Kontrakten har en varighet på 8,5 år, med opsjoner for ytterligere to år, og inkluderer alt vedlikehold av materiell som skal benyttes på de syv strekningene som inngår i trafikkpakken:

  • Dovrebanen
  • Raumabanen
  • Rørosbanen
  • Trønderbanen
  • Meråkerbanen
  • Nordlandsbanen
  • Saltenpendelen

Med denne kontrakten fortsetter SJ og Mantena et langsiktig samarbeid i Norge og Sverige. Selskapene har allerede avtaler om togvedlikehold på flere strekninger i Sverige og har i høst også etablert et samarbeid om vedlikehold av tog for trafikk over Øresund-forbindelsen og i Sør-Sverige.

SJ Sverige er en etablert aktør innen jernbanesektoren, og driver fra før blant annet togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo. SJ Norge vil overta trafikken på strekningene som inngår i trafikkpakken i juni 2020. Det er med stor glede at vi i dag signerer en avtale med Mantena for vedlikehold av togene som inngår i Trafikkpakke 2. Vi ser frem tilet langsiktig og godt samarbeid der vi i fellesskap skal bidra til å skape et godt produkt for våre passasjerer på alle våre strekninger, Sier Thomas Silbersky, direktør for internasjonale satsninger. 


På bildet
Thomas Silbersky, direktør for internasjonale satsninger og Kjetil Hovland administrerende direktør Mantena 

Mantena har lang erfaring med vedlikehold av togmateriell i Norge og Sverige. Konsernsjef i Mantena, Kjetil Hovland, uttrykker glede over å kunne samarbeide med SJ i nok en kontrakt for sammen å levere et sikkert og kvalitetsmessig godt tilbud til reisende på de ulike strekningene. «Vi er stolte og takknemlige for at SJ har valgt oss på denne viktige kontrakten.