Mantenas kundetilfredshetsundersøkelse for 2020 er klar.

I Mantenas årlige kundetilfredshetsundersøkelse blir ansatte hos Mantenas kunder spurt om hvordan de opplever samarbeidet på ulike områder. I den ikke anonyme undersøkelsen blir deltakerne bedt om å gi karakterer fra 1-6, der 6 er best.

Medarbeidere i 21 av til sammen 30 bedrifter har svart. Personene som har deltatt i undersøkelsen jobber i bedrifter som Vy, BaneNOR, Flytoget, Go-Ahead, SJ og Sporveien med flere.

 

På rett vei

– Undersøkelsen viser at vi er på rett vei. Dette ser vi fordi vi har stilt de samme spørsmålene i undersøkelsen flere år på rad og dermed kan tolke svarene ut fra tiltak vi har iverksatt basert på tidligere års undersøkelser. Vi har alltid ting vi kan forbedre og tar dette med oss inn i det videre strategiske arbeidet, men generelt vil jeg si at undersøkelsen bekrefter det vi lenge har tenkt. Vi har stort sett fornøyde kunder og samarbeidet på de fleste områder fungerer veldig bra.

 

Dette sier kommersiell direktør i Mantena, Silje Nilsen. Hun legger til at høyest score i undersøkelsen ble gitt på punktene «Imøtekommenhet» med en score på 5,2 og «Generell kompetanse» med score på 5,1, mens laveste score kom på «Prisnivå» (3,6). Omtrent som forventet, skal vi tro den kommersielle direktøren.

– Lavere pris vil alltid kunder ønske seg, og vi fokuserer fremover videre på flyt i produksjonen og høy leveransekvalitet samt å utvide tjenestetilbudet.. Dessuten får vi stadig tilbakemeldinger om at vi er hyggelige folk å samarbeide med.