Vedlikeholdsleverandøren Mantena er i full gang med et spennende samarbeid med optimaliseringsgruppen hos SINTEF Digital om systembasert vedlikehold. Prosjektet har fått navnet RailCBM og skal bidra til å heve selskapets kompetanse på tilstandsestimering og tilstandsprediktering av komponenter på rullende materiell.   

Det femårige pionérprosjektet er blant annet aktuelt for Øresundkontrakten, hvor Mantena er totalleverandør for vedlikehold av togene som kjører i Sør-Sverige og Øresund-området.  

Les mer om Øresund-kontrakten her:  

Utvikling av prototype 

Systemingeniør Petter Lefoka er ansvarlig for test- og målesystemene i Mantena. Han forteller at prosjektet er en viktig del av selskapets fokus på fremtidens jernbane. 

– For å ta nye steg innen vedlikehold av rullende materiell er det nødvendig å se på systemene som ligger bak. Derfor er dette et viktig prosjekt ikke bare for oss, men hele bransjen. Et av de viktigste målene er å utvikle en prototype på tilstandsbasert vedlikeholdsprogram, såkalt Condition Based Maintenance Program, derfor navnet Rail CBM. Et annet mål er utviklingen av algoritmer for estimering av tilstand til komponenter i boggier.   

– I prosjektet samler vi data fra flere kilder, blant annet ulike målesystemer og Dynamisk Testbenk på verkstedet på Grorud. Vi jobber også mot å installere vibrasjonssensorer på tog i trafikk for å teste algoritmene på komponenter i drift. Vibrasjonsanalysene gjør at vi kan gjennomgå tall fra våre maskiner for å luke ut uønskede vibrasjoner og temperaturer.   

Utviklende samarbeid 

Lefoka sier at samarbeidet med SINTEF Digital tilfører ny og spennende kompetanse.  

– I utviklingen av noe nytt er det helt nødvendig med tilgang på nye perspektiver. Å drive utvikling innen tilstandsbasert vedlikehold sammen med et så sterkt fagmiljø som SINTEF Digital er både utviklende, lærerikt og inspirerende.