Vedlikeholdsleverandøren Mantena er i full gang med et spennende samarbeid med optimaliseringsgruppen hos Norges forskningsråd om systembasert vedlikehold. Prosjektet har fått navnet RailCBM og skal bidra til å heve selskapets kompetanse på tilstandsestimering og tilstandsprediktering av komponenter på rullende materiell.

Det treårige pionérprosjektet er blant annet aktuelt for Øresundkontrakten, hvor Mantena er totalleverandør for vedlikehold av togene som kjører i Sør-Sverige og Øresund-området.

Les mer om Øresund-kontrakten her:   

Utvikling av prototype

Systemingeniør Petter Lefoka er ansvarlig for test- og målesystemene i Mantena. Han forteller at prosjektet er en viktig del av selskapets fokus på fremtidens jernbane.

– For å ta nye steg innen vedlikehold av rullende materiell er det nødvendig å se på systemene som ligger bak. Derfor er dette et viktig prosjekt ikke bare for oss, men hele bransjen. Et av de viktigste målene er å utvikle en prototype på tilstandsbasert vedlikeholdsprogram, såkalt Condition Based Maintenance Program, derfor navnet Rail CBM. Et annet mål er utviklingen av algoritmer for estimering av tilstand til komponenter i boggier.

– I prosjektet samler vi data fra flere kilder, blant annet ulike målesystemer og Dynamisk Testbenk på verkstedet på Grorud. Vi jobber også mot å installere vibrasjonssensorer på tog i trafikk for å teste algoritmene på komponenter i drift. Vibrasjonsanalysene gjør at vi kan gjennomgå tall fra våre maskiner for å luke ut uønskede vibrasjoner og temperaturer.

 

Utviklende samarbeid

Daniel Palhazi Cuervo er forsker ved Norges forskningsråd. Han skryter av samarbeidet med Mantena.

– Norges forskningsråd har samarbeidet med jernbaneindustrien i lang tid. Vi ser tilstandsbasert vedlikehold som en av de mest lovende retningene å gå innen forskning på feltet, og tror at videreutvikling av teknologien kan redusere behovet for vedlikehold betraktelig samtidig som det kan gjøre vedlikeholdsarbeidet mer effektivt. Vi er begeistret over vårt samarbeid med Mantena i arbeidet med å bidra til en bedre og mer bærekraftig jernbanesektor.