Dag Arne Rensmoen i Mantena

Dag Rune Rensmoen är Mantenas nya divisionsdirektör för Fleet Service. Han er en lagspelare och gillar att vara ute och skruva och pyssla på golvet med de anställda.

“Det är medarbetarnas insats som är viktig. Utan medarbetarna har vi i ledningen inte så mycket att göra här. I slutändan är det medarbetarna som gör våra kunder framgångsrika.»

En plan för laget

– Mantena lever av att konkurrera på pris och kvalitet. Det gör att vi alltid måste vidareutveckla oss som företag. Ytterligare utveckling kommer därför att vara en pågående process. Att spela som ett team med kunden och egna medarbetare – med bra kommunikation och inkludering är nyckeln, säger han.

Dag Rune är mån om att ha medarbetarna ombord och på en bra plan, få input om planen och arbetet med att genomföra den.

– Det gäller att ha en bra plan, leverera på den och sedan följa upp. Justeringar kan givetvis göras under vägen, men att genomföra enligt en plan är något som ligger mig varmt om hjärtat. Det är också mycket viktigt att förklara målen – vad vi ska uppnå och varför – så att ett bra genomförande uppnås.

Närvarande för de anställda

Dag Rune får mycket information, bra input och synpunkter av att vara ute bland medarbetarna. Han är också mån om att saker och ting kartläggs systematiskt. Sedan kan det planeras och prioriteras.

– Jag började trots allt mitt yrkesliv som servicetekniker och spenderade mina timmar med en skruvmejsel i handen och ”hamrade mycket kablar”. Medarbetarna ger oss insikt och viktig information om behov och möjligheter i organisationen och det är viktigt för mig att lära känna människorna. De är stöttepelarna i Mantena

Vad tog dig hit till Mantena?

– Bidragandet till samhället, säger Dag Rune. – Den viktiga roll som Mantena har. Jag tar tåget och tänker att tågen stannar om vi inte gör jobbet. Jag vill hjälpa våra kunder att lyckas – att tågen går som de ska. Jag vill att vi ska lyckas tillsammans med dem – och att samhällsuppdraget är viktigt och är en del av det gröna skiftet.

Han poängterar bland annat att kundfokus i alla led är oerhört viktigt. Att vi alla ska ha kunden i fokus, även när man sitter där med t.ex. boggi. – Kunden behöver det. Vi måste hjälpa kunden att bli framgångsrik och de är helt beroende av det arbete vi gör. Därför måste vi ha kundfokus i allt vi gör. Om kunden lyckas så gör vi det också, säger vår nya divisionsdirektör för Fleet Service, Dag Rune Rensmoen.