Dag Arne Rensmoen i Mantena

Dag Rune Rensmoen er Mantenas nye divisjonsdirektør for Flåteservice. Han er en lagspiller og er gjerne med ute og skrur og mekker litt på golvet sammen med de ansatte.

«Det er det de ansattes bidrag som er viktig. Uten de ansatte, har ikke vi i ledelsen så mye å gjøre her. Det er til sjuende og sist de ansatte som gjør våre kunder suksessfulle».

En plan for laget

– Mantena lever av å konkurrere på pris og kvalitet. Det innebærer at vi alltid må videreutvikle Mantena som selskap. Videreutvikling vil derfor være en stadig pågående prosess. Å spille på lag med kunden og egne ansatte – med god kommunikasjon og inkludering er nøkkelen, sier han.

Dag Rune er opptatt av å ha de ansatte med på lag og med på en god plan, få innspill til planen og jobben med gjennomføring av den.

– Det gjelder å ha en god plan, levere på den og så følge opp. Det kan selvfølgelig skje justeringer undervis, men å gjennomføre etter en plan er noe som ligger mitt hjerte nært. Det er også veldig viktig å forklare målene – hva vi skal få til og hvorfor – slik at vi får til en god gjennomføring.

Mekker sammen med ansatte

Dag Rune får mye informasjon, gode innspill og synspunkter av å være ute blant de ansatte. Han er også opptatt av at ting kartlegges systematisk. Da kan det planlegges og prioriteres.

– Jeg startet jo mitt yrkesliv som servicetekniker og har mine timer med skrutrekker i hånda og banka mye kabler. Å være med ansatte ute gir innsikt og viktig informasjon om behov og muligheter i organisasjonen og så er det viktig for meg å bli kjent med folka. Det er de som er grunnpilarene i Mantena.

Hva fikk deg hit til Mantena?

– Samfunnsbidraget, sier Dag Rune. – Den viktige rollen som Mantena har. Jeg tar toget og tenker at togene stopper om vi ikke gjør den jobben. Jeg ønsker å være med på at kundene våre lykkes – at togene går som de skal. Jeg ønsker at vi skal lykkes sammen med dem – og den samfunnsoppgaven er viktig og er en del av det grønne skiftet.

Han påpeker blant annet at kundefokus i alle ledd er særdeles viktig. At vi må alle sammen ha kunden i fokus, også når du sitter der med en boggi. – Kunden trenger den. Vi må hjelpe kunden til å ha suksess og de er helt avhengig av den jobben vi gjør. Det er derfor må vi ha kundefokus i alt vi gjør. Lykkes kunden, så lykkes også vi, sier vår nye divisjonsdirektør for Flåteservice, Dag Rune Rensmoen.